Educație

Pe raza teritoriului administrativ al comunei Văgiulești funcţionează o instituţie de învăţământ cu personalitate juridică, Școala Gimnazială Văgiulești care are în subordine o școală cu clasele V-VIII și două școli cu clasele 0-IV, cu un număr total de 143 elevi și 2 grădinițe cu program normal cu un număr de 32 preșcolari, coordonați de 20 cadre didactice .

§  Școala Gimnazială cu clasele V-VIII din satul Văgiulești ;

§  Școala Primară cu clasele 0-IV din satul Văgiulești ;

§  Școala Primară cu clasele 0-IV din satul Covrigi ;

§  Grădinițele cu program normal satul Văgiulești;

§  Grădinița cu program normal satul Covrigi ;