HCL nr 7 din 28.02.2022 pentru aprobarea bugetului local al Comunei Văgiulești pentru 2022