ANUNT PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI PENTRU SECTOARELE CADASTRALE 22,23,27,28,30,32,40,41