ANUNȚ IMPORTANT!! INREGISTRAREA ACTELOR DE DECES

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

PRIMĂRIA COMUNEI VĂGIULEȘTI

STAREA CIVILĂ

 

ÎNREGISTRAREA DECESULUI SE FACE ÎN BAZA URMĂTOARELOR DOCUMENTE:

1. certificatul medical constatator al decesului întocmit şi semnat de către medicul sau cadrul medical sanitar care a făcut constatarea, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări- original;

2. actul de identitate al celui decedat, original;

3. actul de identitate al declarantului original;

4. certificatul de naştere al decedatului original;

5. certificatul de căsătorie al decedatului original;

La înregistrarea decesului unui minor, se va prezenta şi actul de identitate al mamei original;

Livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare (cu varsta sub 60 de ani)

Când decesul se datorează unei cauze violente, accident, sinucidere, suplimentar se solicită:

Dovada eliberată de poliţie sau Parchetul de pe lângă Judecătoria municipiului Cluj-Napoca (Procuratură) din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE DECES SE FACE, ÎN BAZA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE ŞI A DECLARAŢIEI PE PROPRIE RĂSPUNDERE, URMĂTOARELOR PERSOANE ÎNDREPTĂŢITE:


a) persoana care s-a angajat prin contract că se va îngriji de înmormântare;
b) persoana stabilită prin testamentul defunctului;
c) în lipsa testamentului, soțul/soția persoanei decedate, care a trăit în aceeași locuință cu persoana decedată în ultima parte a vieții;
d) altă rudă apropiată a decedatului, până la gradul al IV-lea inclusiv.

ATENȚIE

PENTRU A FACE DOVADA CALITĂȚII DE RUDĂ, ESTE NECESARĂ  PREZENTAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ IN ORIGINAL  DIN CARE SĂ REIASĂ GRADUL DE RUDENIE.(FIU , FIICĂ, FRATE, SORĂ, NEPOT,ETC.)